SSK1
 
 
 
 

Velkommen til det virtuelle Sejlskibskontor


Kontoret modtager gerne Nyheder! Send nyhederne til mail@sejlskibskontoret.dk

Eller benyt som noget nyt Sejlskibskontorets nye BLOG via dette link - SSK-Bloggen!


Nyheder

Strid modvind for de gamle skibes fremtid

05-03-2012 af Lauge Damstrup

Vi må tænke nyt for de gamle sejlskibe og en holdningsændring er nødvendig!

Foråret er på vej og det kribler for at komme i gang med sandpapir og pensel. Men ak, jeg syntes at der har været meget modvind igennem de mange år jeg har været i denne særlige niche med bevaringsværdige sejlskibe, men lige nu mener jeg at der er orkan under opsejling. Der er umiddelbart ikke nogen luv kyst at søge læ under og endnu være der er ikke plads til at ligge underdrejet for der er læ kyst. Finanskrisen har sat en hel branche under et helt urimeligt pres, og jeg er bange for at 40 års arbejde er truet med ruin, og en hel branche og en stor del af vores kulturarv er ved at forsvinde.


Da havets husmænd gav op i begyndelsen af halvfjerdserne, lå der mange smukke skibe rundt i de danske havne,  de rådnede op, for hvem havde lyst og penge til at restaurere dem . Mange gik til, men enkelte blev reddet af nogle få ”træskibsentusiaster  ” som kæmpede med både søm og hammer samt  en ikke eksisterende økonomi. Nu er disse ”Træskibstosser” ved at nå pensions alderen og skal til at sælge deres livsværk, men til hvem?

De unge dygtige sejlskibs søfolk som kan overtage ,har jo lært en stor lektie ved at se på os ”gamles” økonomi og de holder sig forståeligt langt væk fra en yderst usikker investering.

Jeg har ikke tal på hvor mange af mine kollegaer der har lidt økonomisk skibbrud, i de forgangne 40 år.  I forsøget på at bevare et stort og meget betydningsfuldt stykke Danmark.

En statslig opgave hvis det skulle stå til mig.

Der ville blive et ramaskrig hvis der ikke blev skiftet vinduer på Kronborg.  Eller hvis Rundetårn blev kondemneret og hugget op.   Eller hvad hvis Holmens Kirke skulle rives ned på grund af manglende penge ?

Snakken blandt os ”gamle” har gået over lønningen, hvad vi skal gøre, for at fremtidssikre vores livsværk. Ideerne har været mange, men gennemgående er det noget med at få de unge på banen. De har jo energi og gå på mod, fantasi og er kreative. Men her har Finans krisen sat en endelig stopper for en lovende fremtid som sejlskibs kaptajn i den nuværende form, som er opbygget gennem 40 år.  De unge er for kloge til at give sig i lag med en dårlig økonomi.  Det kan jeg godt forstå og hvis der kom nogle friske unge og spurte mig til råds, ville beskeden være hold jer langt væk.

De gamle sejlskibes økonomiske udfordringer er enorme og  den almene dansker har desværre slet ikke forståelse for hvor mange tusinde timer der skal bruges for at holde et sejlskib i søen, med de efterhånden store krav der stilles til sikkerhed, vedligehold, besætning mm. Det er endnu færre politikere på Christiansborg der ved noget om vores branche eller har interesse sig for den.

Det handler selvfølgelig om økonomi som alt andet. Jeg kan godt forstå at det er vigtigere for politikerne at finde penge, så de ældre kan få gjort rent to gange om måneden i stedet for en gang. Eller at der findes penge så en ung kan få den rigtige hjælp i stedet for at hænge ud på gadehjørnet.

Vores kære Dronning har 40 år jubilæum og det bliver fejret med pompt og pragt , heste og flotte uniformer, gade afspærringer, guld karet,  blomster og dyre designer kjoler , politi eskorte og mange flere dyre udgifter for Staten og Dronningens budget. De fleste Danskere er ikke i tvivl om at det er en god forretning at have et Monarki. Og det er ikke et problem at finde de mange millioner det koster at fejre hende. Jeg syntes det er fortjent at hun og familien skal fejres, de  arbejder hårdt og har tjent mange  penge til Danmark. Det ville være en katastrofe hvis regeringen skar ned på tilskuddet til monarkiet således at kongeskibet skulle sælges til udlandet. Av for søren, hvor ville Danmark virke fattig uden.

Som glødende kapsejlads entusiast følger jeg selvfølgelig med i kapsejladsen ” Volvo Ocean Race”  som har seks deltagende både og går rundt om jorden med stop i 10 store byer.

Det koster ca. 180 millioner pr. båd at gennemføre.  Jeg er dybt imponeret over den ”dygtighed ”det er at skaffe så mange penge for at sejle jorden rundt hurtigst.  Men det må være en god forretning for de firmaer der har investeret i kapsejladsen.

Der er ifølge Træskibssammenslutningens. Fartøjsstatitik   2011 ca. 400  gamle joller og sejlskibe i Danmark som alle repræsentere dansk kultur og vores  fortid. Ca. 50 af disse er store sejlskibe som alle kæmper med at skaffe midler til drift og lønninger ved at sejle med passagerer . En forretning som efter min bedste opfattelse, som sagt er ved at være passe’.

Tænk hvis vi kunne skaffe 180 millioner kr./år Så ville alle fartøjerne i Træskibssammenslutningens regi kunne overleve og et par træskibsværfter oven i hatten.   Skoleskibene Danmark og Georg Stage ligeså.  En uvurderlig kultur skat vil blive bevaret, mange arbejdspladser vil forblive og med den rigtige PR kunne det skaffe rigtig mange turister til lille Danmark som er så stor en søfarts nation.

Hvordan regner man ud om det kan betale sig at have et monarki? jeg ved det ikke! men jeg er meget sikker på at det kan betale sig at passe på vores mange bevaringsværdige skibe.

Det er en selvfølge at vikingeskibs vrag, Dybbøl mølle, Rundetårn og mange andre danske seværdigheder skal bevares så hvorfor er vi nu alligevel kommet så tæt på at miste en kulturskat – de danske sejlskibe?

De danske sejlskibe har været her altid og hvorfor skal de nu forsvinde?

Lauge Damstrup

Kronik 'Havets Kulturskatte', Fyens Stiftstidende d. 4. marts 2012


Tilbage til nyheder

Flere nyheder i arkivet